2000 (r)EVOLUTION

2000 (r)EVOLUTION

Visades från
09/09 2000
till
10/09 2000

Östra Gymnasiets Aula

Millenniet började med att Umespexarna, som ett eko av sitt radikala förflutna, gjorde ”(r)EVOLUTION”, ett kostymdrama med flera ansikten som förklarade både marxsismens, darwininsmens och artenas uppkomst. Vetenskapen behöver plötsligt, en dag i 1800-talets Cambridge, bevisas vara nyttofull, annars dras pengarna in. Detta skulle inte bara innebära att Oxford (ta-daa) blir det ledande universitetet, vilket i sig skulle vara förödande, utan också att Finkordern blir utan order. Och hur skulle det se ut?! Karl Darwin och Charles Marx (eller hur det nu var) delade inte bara kroniska finansiella svårigheter. De var också i själva verket samma person (om n med något olika skäggväxt).

När så alltså universitetet i Cambridge, på grund av nya forskningspolitiska stolligheter, faktiskt måste producera forskningsresultat utlyses en pristävling om nya vetenskapliga upptäckter i jakten på ny, skenbar (o)kunskap. En tävling där kvinnornas roll visar sig mer än avgörande. Detta fick Marx/Darwin med familjer att raskt bege sig till Galapagosöarna för att skriva om gammal skåpmat till ny forskning som Cambridge kunde finna lagom revolutionerande. Snart insåg dock Marx/Darwins båda fruar, Frieda Engels och Florence Nightingale, att de blivit utsatta för tvegifte, vilket fick de att hämnas genom att omformulera makens forskning en aning.

Så till den lika fink-näbbade som stockkonservativa akademiska elitens förskräckelse, för att inte tala om sin egna pura förvåning, presenterade Marx/Darwin först en evolutionär och sedan en revolutionär teori, vilka garanterade honom en lika given plats i världshistorien som i fattighuset.