1997 Unionen som sprack

1997 Unionen som sprack

Visades från
20/03 1997
till
23/03 1997

Sagateatern

Unionen mellan Sverige och Norge är på väg att upplösas, såvida man inte kan få invånarna i ett visst litet norskt fylke med sig i omröstningen. ”Unionen som sprack” var alltså inte, som man kan förledas att tro, ett profetiskt spex om EMU redan 1997, utan berättade sanningen om unionsupplösningen 1905.

Där det bland annat visade sig att Norge, trots att det är så pass kuperat, ändå kan vara ett jämt land. Utskickad av Oscar II för att hindra ett brödrafolkets gräl, agerade Sven Hedin för att ett litet norskt fylke skulle rösta ja till Sverige och därmed hålla ihop unionen (varvid han använde valresultatfriseringsmetoder som skulle få både Saddam Hussein och Jeb Bush att framstå som amatörer).

I slutändan visade det sig dock att detta stod sig slätt mot den skäggiga lokalpatriotism som drevs av en Evert med presidentambitioner.