1994 Caesar

1994 Caesar

Visades från
18/03 1994
till
22/03 1994

Östra Gymnasiets Aula

“Ceasar”, 1994 års spektakel, kunde ha gjort att Umespexets karriär tog en ända med förskräckelse. Detta tack vare föreningens då ytterst liberala tolkning av copyrightlagstiftningen om hur mycket bilder och innehåll man egentligen får stjäla. För både story, karaktärer och affischbilder var synnerligen bekanta för den som har den flyktigaste bekantskap med Asterix-serierna, men ingen från den galliska byn verkar dock ha anmält oss.

Detta blev dock på sätt och vis en slutpunkt i alla fall, i och med att det var sista gången Umespexarna spelade på Östra gymnasiet, vilket bara hade lite att göra med att en något överdimensionerad bomb på slaskföreställningen satte eld på scengolvet.