Vad är ett spex?

Studentspex eller bara spex är en form av amatörteater med stark studentikos anknytning. Ordet spex är studentslang, en förkortning av spektakel, ursprungligen från latinets spectaculum –> skådespel. Spex finns framförallt vid de svenska universiteten och högskolorna, men återfinns även i Finland. Spexkulturen är utbredd i studentstäderna Uppsala, Lund, Göteborg, Linköping, Umeå och Stockholm. De medverkande i spex är oftast studenter eller yngre akademiker.

Ett spex är en form av komedi, som ofta behandlar ett historiskt eller litterärt motiv med uppsluppen respektslöshet. Anakronistiska inslag med hänsyftningar på aktuella personer och händelser är vanliga. Till skillnad från revyer består spexet av en sammanhängande historia och till skillnad från vanlig teater försöker skådespelarna även att hitta ögonkontakt med publiken och vissa repliker sägs mot publiken istället för de andra skådespelarna. Riklig användning av ordvitsar är också vanligt. Ett annat kännetecknande drag är även interaktiviteten. Bland annat uppmuntras publiken att ropa in skådespelare efter särskilt bra repliker eller sånger genom att skandera ”omstart” eller andra befallningar som tex. ”baklänges”, ”på tyska” eller ”musikal” vilket gör att den ena föreställningen aldrig är den andra lik.

Umespexarna

Umespexarna grundades hösten 1988, och framförde den första föreställningen våren 1989. Sedan 2015 har vi framfört våra förställningar på Idunteatern.

 

Efter slutraj under Rapunzel (2015)
Hej! Vi vill samla lite information om hur du använder hemsidan för att kunna förbättra den, går det bra? JaNej
417